Oxie:189-191


(Rubrik:)
Oxsiöö häradh        Sallerup sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laß
Kattårph ähr    7 hemman
1    Jöns Jbßon crono    1/2
      Ränter
                        giärdit A          6 1/2
      Vtßäde j    giärdit B           6 1/5      18 1/2
                        giärdit C           5 4/5
                            höö                                             10

2    Nills Månßon crono    1/2
      Ränter
                        giärdit A          6 1/2
      Vtßäde j    giärdit B           6 4/5      18 3/5
                        giärdit C           5 3/5
                            höö                                             10

3    Swen Bengtßon crono    1/2
      Ränter
                        giärdit A          6 2/5
      Vtßäde j    giärdit B           6 4/5      18 4/5
                        giärdit C           5 3/5
                            höö                                              8

4    Anders Päerßon crono    1/2
      Ränter
                        giärdit A          6 4/5
      Vtßäde j    giärdit B           6 3/5      19 3/5
                        giärdit C           6 1/5
                            höö                                             12

Tredingz träde, mull och
leher jordh.


(Karttext saknas)