Oxie:189-191b


(Rubrik:)
Oxsiö häradh        Sallerup sochn


Notarum Explicatio                              Vtßäde    Höö
                                                              Tunner    Laaß
1    Månsz Nillßon crone        1
      Ränter päninger    1:24
                        giärdit A         10 1/5
      Vtsäde j     giärdit B         10 2/5     29 2/5
                        giärdit C           8 4/5
                            höö                                             12


(Karttext:)
Tuelstårph