P1:1-2


(Rubrik:) Waszboo häredh      Hundkulla sockn

                                                                tunnor          laß
1.   Armmenneby skatthemman   1
       Vthsäde vthi både gierden                  33 2/5
       Engh till höö                                                           40

2.   Armenneby  frälze hemman   1
       Vthsäde vthi båda gierden                  13 3/5
       Engh till höö                                                           20

       Trädeß jordh see och skatt jordh
       Skog och mulebeet nödtorftigt

       Her ähr och åker som lyder
       till Hundekulla by [till]                        7 3/4

       Der ähre och några engztegar
       som lyda till Hundekulla by
       och till Torpomma

3.    Paal
ßtorp skatt hemman       1
       Vthsäde vthi alla gierden                    15
       Engh till höö                                                           20

       Sank dy engh
       Skogh och mulebeet nöd-
       torfftigt

4.    Pulß engen itt torp                           
       på Paal
ßtorpz ägor
       vptagit

       Vthsäde alz                                       3/5
       Eng till hardwaldzhöö                                             5
       Skogh och mulebeet nödtorft<igt>

(Karttext:)

Noor
Söder
Tijda fluvius
Tijda fluvius
Skogh till Armenneby
Tijda fluvius
Engh
Scala ulnarum

(Påteckning:) Författad år 1642 af Johan Botvidson Gyldensting