P1:13-14

(Några senare blyertsanteckningar  har utelämnats)

(Rubrik:) Waßboo häredh      Ekeskogh sochn.

                                                                         tunnor         laß
1.    Krusatorp cronhemman        1/2
        Vthsäde alz                                               4 2/5
        Ensäde och mulljordh
        Moßig och sank engh till                                              12
        Skog och mulebeet vthwaldt

2.    Vlffztorp cronhemman           1/2
        Vthsäde alz                                                10
        Tredingz träde sand och leerjordh
        Staar och moßig eng till                                                20
        Humblegårdh skog och mulebeet
        nödtorfftigt

3.    Tomptåsa cronohemman        1/4
        Vthsäde alz                                                3 2/5
        Hardwaldz höö                                                            40
        Ensäde och leerjordh
        Humblegårdh skog och mule-
        beet vthvaldt
        En deel af engen ähr1
        ifrån detta torp och vnder
        Ryboholm
        Fiskievatn j Wijken

(Karttext:)

Engh till Muckletorp
Engh
Moßig eng
Noor
Söder
Scala ulnarum 

1 Härefter ett ord oläsligt.