P1:15


(Rubrik:) Ekeskogh sochn.

                                                                tunnor         laß
1. Sweningztorp cron 1/2
    Vthsäde alz                                           7 1/5
    Trädeß jordh leer och
    moojordh
    Eng till höö                                                               25
    Humblegårdh skog och
    mulebeet nödtorfftigt
    Fiskievatn j vijken

(Karttext:)

Vijken lacus
Scala ulnarum