P1:16


(Rubrik:) Moo sockn

                                                       tunnor         laß
Gootorp skatthemman    1
    Vthsäde j båda gierden               19 3/5
    Hardwaldz höö                                              40
    En engh vidh Rudh lyder till
    Gootorp ähr noterad littera A
    Humblegårdh skog och mulebeet
    nödtorftigt
    Fiskiewatn j Tijdan

(Karttext:)

Scala ulnarum
Noor
Söder
Engh
Moo by ägor taga widh
Gootorp
Engh
Tijda fluvius
Bälleforß ägor taga widh