P1:17-18


(Rubrik:) Waszboo häredh      Moo sochn

                                                                  tunnor         laß
Moo by frälßehemman                4 1/2

1.   Skräddare gården hemman   1
       Vthsäde vthi båda gierden                     17 1/5
       Engh till höö                                                            20

2.    Ambiörnz gård hemman       1
       Vthsäde vthi båda gierden                     17 1/5
       Engh till höö                                                            20

3.   Frälßehemman1                     1
      Vthsäde vthi båda gierden                      17 1/5
      Engh till höö                                                             20

4.   Frälße hemman                     1/2
      Vthsäde vthi båda gierd<en>                   8 3/5
      Engh till höö                                                             10

5.   Backe gården hemman          1
      Vthsäde vthi båd<a> gierd<en>             17 1/5
      Engh till höö                                                              20

      Huart annat åhr trädhe
      Leer jordh, godh jordh.
      Tarfved skogh och mulebeet
      nöd torfftigt
      Fiskievatn j Tijdan

(Karttext:)

Noor
Söder
Scala ulnarum
Smedz torpz ägor mööta
28 laß Mohagen engh till Mooholm
Engh till Moo by
Tomptanz ägor mööta
Kyrkian
Hage
Krabbengen mööter
Humblegårdh
Tijda fluvius
Gotorpz ägor

1 Fralßehemman ms