P1:19


(Rubrik:) Moo sochn.

                                                                   tunnor        laß
1.    Norre Rudh frälsehemman   1
       Vthsäde i både gierd<en>                     28 4/5
       Engh till höö                                                            30

2.   Rudh skatthemman                1
        Vthsäde alz                                          29 1/5
        Engh till höö                                                           35

3.    Lilla Rudh frälzehemman1      1/4
       Vthsäde alz                                           13 3/5
       Eng till höö                                                              16

Huart annat åhr träde
Leerjordh
Staar och moßig eng
Skog och mulebeet
nödtorfftigt

(Karttext:)

Noor
Söder
Stora Hielmz enghen, Norre Rudh
Eng, Norre Rudh
Gotorpz eng
Norre Rudz eng
Eng till Backegården j Moo
Skattegårdz engh
Engh till Lilla Rudz
Scala ulnarum

1 fralz ms