P1:21-22


(Rubrik:) Waszboo häredh      Moo sockn.

                                                                   tunnor         laß
Mooholmz gårdh frälzehemman    1
Vthsäde alz både j säde
och träde                                                      42 3/5
Trädeßjordh le<r>blandath
Engh till höö                                                                   143
På oxhagen vid Moo by                                                  28
Quarnar, skog, mulebeet
och fiskievatn nödtorfftigt

1.   Moobotorp skatt hemman
       Vthsäde alz                                             13 4/5
       Höö                                                                         20

2.   Lillegården cronohemman        1/4
       Vthsäde alz                                               7
       Höö                                                                         16

3.   Moobotorp frälße hemman      1/2
       Vthsäde alz                                              20 3/5
       Höö                                                                         25

Skogh, mulebeet nödtorfftigt
Trädeßiordh och hardwaldz eng
(Senare blyertspåskrift:) 1642 av J. B. Gyllensting

(Karttext:)

Noor
Söder
Quarn
Mooholm
Tijda fluvius
Quarn
Eng
Engh
Mooholm
Moholm
Eng
Mobotorpz eng
Eng
Scala ulnarum