P1:23


(Rubrik:) Waszboo      häredh

                                                                      tunnor         laß
1   Krabb engen frälzehemman    1/2
     Vthsäde alz                                                11
     Hardwaldz höö                                                              8
     Trädeßjordh, leerjordh,
     skog och mulebeet
     nödtorfftigt

2.   Smedz torp frälße                    1/2
      Vthsäde alz                                                14 1/5
      Hardvaldz höö                                                             20
      Trädeß jordh, leer och sand
      jordh
      Skog och mulebeet nödtorfftigt

3.   Tomptan frälße                         1/2
      Vthsäde alz                                                 18 4/5
      Hardwaldz höö                                                             12
      Leerjordh annat åhrz träde
      Skogh och mulebeet
      nödtorfftigt