P1:25-261


(Rubrik:) Waszboo häredh      Biörsätter sokn

Åsen 5 frelsze hemmen                                    tunnor          laß
wälborne her Matthie Soopz
gårder

1.   Hulegården
      utsäde alz både i säde och träde                  8
      Höö alz                                                                         40

2.    Storegården såår alz                                   8 4/5
       Höö alz                                                                        40

3.     Skattegården såår alz                                 8 4/5
        Höö alz                                                                       40
4.      Nårregården såår alz                                 7
         Höö alz                                                                      30

5.      Lillegården såår alz                                    3 1/2
         Höö                                                                           20

(Karttext:)

Norr
Wener lacus
Åsen
Schala ulnarum

1 Karta och text verkar vara utförd av annan hand än de tidigare.