P1:29-30


(Senare blyertsanteckningar har ej medtagits.)

(Rubrik:) Wassbo häredh      Fägreds gialld

                                                                            tunnor         laß
1.   Lilla Steenkiälla skatthemman    1
      Vthsäde vthi gierdeth   A                                 22 1/5
      Obrukat åker vthi samma gierde                      5 4/5
      Vthsäde vthi gierdeth   B                                 18 1/5
      Obrukad åker j samma gierde                         2
      Engh till hard valdz höö                                                      4
      Träde huart annat åhr
      Skarp leer jordh
      Skogh och mulebeet nödtorfftigt
      Fiskievatn intet

2.   Lång hagan en crone engh                                                 30
       huilken af ålder haffve<r> varit
       brukad vid Lilla Stenkiälla för
       särdeles skatt,
       men nu  ähr kiöpt för frälße aff
       rikz skatt mästare velborne her Gabiell
       Bengtßon vnder Moo holmz gårdh

(Karttext:)

Noor
Söder
Stoora Steenkiälla egor
Stora Stenkiälle egor
Lilla Stenkiälle engh, skog och moßig vall
Scala ulnarum