P1:3


(Rubrik:) Hundekulla sockn.

                                                                      tunnor         laß
Vggletorp skatte hemman       1
Vthsäde i alla 3 gierden                                    38
Eng till höö                                                                         35
Tredingz trädne svagh
leerjordh
Humblegårdh skog och mu-
lebeet nödtorfftigt
De ledige tegar lyda till Nool
torp och till Skäggebool

(Karttext:)

Noor
Söder
Vggletorp
Scala ulnarum