P1:33-341


(Rubrik:) Waszboo häradh      Hoofwa sokn

Hooffwa by 8 hem-                              tunnor         laß
man, heele byn ähr tredingztrede

A.   Prestegården såår årligen
       föruthan deet som i trede ligger      10 4/5
       Höö                                                                8
       Till presteboolett ähr och een
       eng, Prestekijla bemält, huilken
       sägz tilförenne hafua varitt
       tildeelningz stanpn och
       nu alt lagdt til eng.

B.   Klokaregården, såår åhrligen
       trädet föruthan                               2 7/10
       Höö                                                                12

C.   Gubbegården, såår åhrligen            3
       Höö                                                                30

D.    Stooregården, såår åhrligen          10
        Höö                                                               30

E.    Wästergården, såår åhrligen           5
        Höö                                                               10

F.    Bramsgården, såår åhrligen            8
       Höö                                                                30

G.    Järpegården, såår åhrligen             6 1/2
        Höö                                                               10

H.    Frälsze gården, såår åhrligen         1
        Höö                                                               2

         
Suedie skog tarfuedtskog
        och mulebeet utualt
        Fiske vatn jntet.

(Karttext:)

Engh
Skogh
Marknadz platzen
Vth eng
Vth eng
Eng
Skogh
Eng
Eng
Eng
Engh
Skogh
Kyrkian
Nårr
Eng
Engh
Skogh
Engh
Stoor skogh

1 Opaginerat uppslag
2 Uppgift  saknas ms
3 Uppgift  saknas ms