P1:36-37a1Obs. Alla kartorne uti Boken B 1,
för Skaraborgs Län äro upprättade år
1642 af Johan Bothvidsson Gyldensting.
Detta finnes antecknadt i början af nämnde
bok. Betygar Stockholm i Konglige General Landtmäteri
Contoret den 25te Juli 1851.

B. 1                                 Nils Södergren
                                        Actuerie
1 Opaginerat uppslag