P1:36-37b1


(Anteckning:)

Tiåffua kyrkia och ???2 häradt, j Wästergiöthlandh.

(I övrigt blankt uppslag)1 Opaginerat uppslag.
2 Härefter oläsliga ord p.g.a lagning i papperet.