P1:38-39(Anteckning:)

Tiäffwa by och desz ägor <i> Wästergiöttlandh.

(I övrigt blankt uppslag)