P1:43-44


(Rubrik:) Kinna häredh      Wedomma sockn

                                                                tunnor         laß
1.   Löffåß skattehemman              1/2
      Vthsäde vthi alle 3 gierden                  16 3/5
      Engh till höö tredingzträde                                     100

2.   Tomptan en skattetompt
      Vthsäde                                              1 4/5
      Engh till höö                                                            12
      Ensäde och sandiordh

3.   Sursåcketorp skattehemman    1/8
      Vthsäde alz                                          1
       Engh  till höö                                                          16

4.    Leerslickerna skattehemman    1/8
       Vthsäde                                               2 3/5
       Engh till höö                                                           10

5.    Stora Kongz engen höö                                        300

(Karttext:)

Scala ulnarum
Sursåcketorp
Noor
Söder
Tomptan
Löffåß skattehemman 1/2
Stora Kongz engen på Kinne skogen