P1:45


(Rubrik:) Kinna häredh

                                                                  tunnor         laß
1.   Nyckle mååszen skattehemman 1/8
      Vthsäde alz                                            2 3/5
      Hardwaldz höö                                                        50

2.    Byslotterna skatthemman 1/4
       Vthsäde                                                2 4/5
       Engh till höö                                                            30
       Ensäde och mulljordh
       Skog och mullebeth vth-
       valdt

3.    Börta hulan skattehemman 1/8
       Vthsäde alz                                            1
       Höö                                                                        12
       Ensäde och sank mull-
       jordh
       Skog  och mulebeet vth-
       waldt

(Karttext:)

Eng till Nyckle måsen
Eng lyder till Kåretorp
Eng lyder till Funkagården j Wedom
Noor
Söder