P1:47-48


(Rubrik:) Kinna häredh      Forszumma sockn

                                                                tunnor         laß
Hämmingz slättan skatthemman 1/8
Vthsäde                                                     1
Engh till höö                                                                12
Ensädeß jordh

Koomåsen skatthemman            1/8
Vthsäde                                                     4/5
Eng till höö                                                                  6
Ensädeß jordh
En eng j skogen om                                                     3

Naffwerkiälla skattehemman     1/4
Vthsäde                                                    2 2/5
Engh till höö                                                               24
Ensäde och sandblandath
jordh
Skogh och mulebeet vth-
valdht

Bergett skatthemman                  1/8
Vthsäde alz                                                4/5
Eng till höö                                                                 10
Ensäde och sandjordh
Skog och mulebeet vthvaldt

Swarffvaretorpet skattehemman 1/8
Vthsäde alz                                                1 2/5
Engh till höö                                                                20

Äske kiärr skattehemman           1/4
Vthsäde alz                                                2
Engh till höö                                                                24
Ensäde och mulljordh

(Karttext:)

Hämmingz slättan
Komåsen
Svarfvare torpeth
4 laß
Naffverkiälla
Eng till Naffwerkialla 10 laß
Eng till Naffwerkiälla 10 laß
Äskiekiärr
Bergett
Her kommer eng som lyder till Bredesätter
Scala ulnarum
Her kommer itt torp Älekiärslätt bemälth, huilkit ähr frälze vnder Skybergh welborne Anderß Erikßonz Hästehuffvudhz