P1:5-6


(Rubrik:) Waszbo häredh      Giötlunda sochn.

                                                       tunnor         laß
1.   Blackekierr crono
      Vthsäde vthi gierde  A                2 3/5
      Vthi gierdeth            B                3 1/5
      Vthi gierdeth            C                2 3/5

       Tredingz träde sandh
       och örjordh

       Staarbotn och moßig eng                             20
       Humblegårdz skogh och mu-
       lebeet vthvaldt

2.    Skuleboda cronohemman 1/4
       Vthsäde vthi gierdet D               3 1/5
       Vthi gierdeth            E               3
       Vthi gierdeth            F               1 2/4

        Tredingz träde sandh
        och örjordh

        Mo
ßig och sank engh till                              16
        humblegårdh skogh och
        mulebeet nödtorfftigt

3.     Trädhe skathemman    1
        Vthsäde vthi gierdet      G          10 3/5
        Vthi gierdet                  H          11
        Vth<i> gierdet              J           7 4/5
        Engh till höö                                                16

        Tredingz träde leerjordh
        sand och örjordh

        Humblegårdh skogh och mu-
        lebeet uthvaldt

K.    ähre åkrar, lyda till
Gun-
       
nahaghen

4.    Boagierde skatte hemman 1
       Vthsäde vthi gierdett      L                11 1/5
       Vthi gierdet                    M               9 3/5
       Vthi gierdeth                  N                6 3/5

        Tredingz träde sand
        och leer jordh

        Engh till starrhöö                                          30

(Karttext:)

Eng
Scala ulnarum
Engh
Skog och bergh
Engh
Norr
Skogh
Eng
Betz hage
Engh
Beetz hage
(Blyertsanteckning)