P1:51-52


(Rubrik:) Kinna häredh    Lugnååsz sockn

                                                                         tunnor        laß
Tißtelztorpett Månß Skräddareß   skatte 1/4
    Vthsäde alz                                                    2 2/5
     Engh till höö                                                                    30
     Ensäde och sandjordh

Store Halffaren skattehemman                 1/4
       Vthsäde alz                                                4 2/5
       Engh till höö                                                                  30
       Ensäde och leerjordh

Lille Halffaren skatt hemman                    1/8
       Vthsäde alz                                                   4/5
       Engh till höö                                                                  20
       Ensäde och sandjordh

Nilsz Tistelz torp skatte hemman               1/8
        Vthsäde alz                                                  1/2
        Engh till höö                                                                 10

Muggebergh crone hemman                      1/4
        Vthsäde alz                                                   5
        Engh till höö                                                                 20

        Tredingz träde sand och mulljordh
        Skog och mulebeet vthvaldh

(Karttext:)

Her komma engiar lyda till Lugnåßa by
Nilß Tißtelz
Noor
Söder
Tistelz torp
Månß Skräddare i Tistlatorp
Her kommer en eng lyder till itt frälzetorp Bengt Pilfältz
Muggebergz eng1
Muggeberg
Store Halff[f]aren
Lille Halffaren
Scala ulnarum

1 Härefter senare blyertsanteckning ms