P1:59-60


(Rubrik:) Kinna häredh      Holmesta sockn

                                                                               tunnor         laß
Brännebron skatthemman           1/4
       Vthsäde alz                                                           6
       Engh till höö                                                                        10
       Tredingz trääde sandh och
       leer jordh

Lille Ringz ååsen skatthemman    1/4
       Vthsäde alz                                                      5 4/5
       Engh till höö                                                                        24
       Ensäde och sandjordh.

Store Ringzååsen cron hemman   1/4
       Vthsäde alz                                                      4 2/5
       Engh till höö                                                                        20
       Ensäde och sandblandat jordh
NB En eng ved Stora Ringz
       åsen lyder till Horßmarken

Ringz backen skatthemman          1/8
       Vthsäde alz                                                      1 1/5
       Höö                                                                                    6

Andersztorp skatthemman            1/8
       Vthsäde alz                                                      1
       Engh till höö                                                                        8
       Ensäde och sank mulljordh

Jernbroo hultt itt nybygge
       Vthsäde allenast en kåålsäng                               1/5
       Ingen eng till detta
       torp vthan skarpe sand moon
       och onyttig mark och
       på en sijda möter Stora
       kongz engen

Slottebroten skatthemman            1/4
       Vthsäde alz                                                      6 2/5
       Eng till höö                                                                          16
       Ensäde och mulljordh
       Skog och mulebeet vth-
       waldth.

(Karttext:)

Noor
Söder
Brännebroon
Quarn
Jernbroohult
Lilla Ringzåsen
Ringzbacken
Eng
NB
Stora Ringzåsen
Anderstorp
Johan Botvidsson Gyldensting 16421
Scala ulnarum

1 Troligen annan hand ms