P1:63


(Rubrik:) Kinna häredh      Ledzsiö sochn.

                                                                tunnor         laß
1. Steengårdz slättan
          Skattehemman      1/2
Vthsäde alz både j säde och träde                   9             
Tredingz träde
Sandblandath jordh
Hårdwaldz och mååßeng
till höö                                                                        20

Skogh och mulebeet
nöd torfftigt
Fiskievatn vthi den
lille siön

2. Sandbäcken cronohemman 1/4
Vthsäde alz                                                 3 3/5
Ensäde och sandjordh
Engh till höö                                                                10

Skogh och  mulebeet
nödtorfftigt

(Karttext:)

Scala ulnarum1
Siö
Engh
Eng
Stengårdz slättan
Noor
Söder
Sandbäcken
Engh

1 Härefter troligen senare blyertsanteckning ms