P1:67-68


(Rubrik:) Walla häredh      Skierffz sockn

Skolletorp welborne Carll Sigge-                                 tunnor         laß
szons sätegårdh

Vtsädhe vthi alla gierden tillhopa                                    43
Engh till hardvaldzhöö                                                                    50

Stielkeboo frälze hemman   1
    Vthsäde j alla gierden                                                12
    Engh till höö                                                                               20
    Skog och mulebeet nödtorfftigt

(Karttext:)

Scala ulnarum
Skierffz engh
Stielkebo
Noor
Söder
Dam
Skolletorp
Lade gården
Torp
Skierffz egor taga widh