P1:7


(Rubrik:) Giötlunda sochn.

                                                          tunnor       laß
1.   Torpomma skatte 1
      Vthsäde vthi   A                              13
      Vthi                B                              11

      Trädeßjordh leer
      och hallagrundh
      jordh
      Starbotnz engh                                               24
      En engh på Aske-
      bergz maa, lyder till
      Torpomma, höö                                             5
      Humblegårdh
      skog och mulebet
      nödtorfftigt,
      fiskievatn j Tijdan

2.    Lunna quarn, 2 qua<r>nar
       Vthsäde alz                                    1 3/5
       Hardwaldz engh                                            12
       En eng på Aßkebergz
       maa till Lunda, höö                                        6
C.   lyder allt till Lunda
       Skog, mulebeet och
       fiskievatn nödtorftigt

3.    Tunåsen skatte hemman 1/4
       Vthsäde j både gierden                  9 1/3
        tredißjord Leerjordh
        Eng till höö                                                   20
        Skogh och mulebeet nödtorftigt

(Karttext:)

Her möta Mobotorpz ägor
Noor
Söder
Engh till Torpomma
Skogh
Eng till Torpomma
Tida fluvius
Eng
Scala ulnarum