P1:75-76


(Rubrik:) Diwregården wedh Högntorp j Wästergiötland och Walla häradt vthij Eggby1 sochn.

(NE saknas)

(Karttext:)

Ödesåker
Högntorpz gård
Siöö
Eggby eng
Siögar
Gårdtz ägor med stoor granskogh
Tranåsa giärdet lyder till gården
Kongz engen
Hästhage
Gårdsiöön
Munke oosedt
Kålle sund
Lille Östersiön
Oorsiöön
Mooraas
Stoora Östersiöön
Skerfz Tranåß
Linne tången
Päders engen
Jong backen
Skarkies engh
Skeen giärdett
Store Biuringen
Wagn siöön
Skerffs ägor
Öster giärdet lyder till Skerff
Käffzholmen
Kroppe siögar
Siöö
Ygle siön
Hushaga engen lyder till Högntorp
Mullsiöön
Hus hagens ägor
Engevakters stufva
Lä<...>2 siögar
Kägglan siöö
Broo siön
Åker
Kägglan siöö
Hushagen åker

1 Eggby korrigerat av senare hand från Wingz
2 Endast läsligt p.g.a. skada i papperet ms