P1:9-10

(Rubrik:) Waszboo häredh      Torszöö sockn.

                                                              tunnor            laß 
Dillöö welborne her Matthiæ
Soopz frälze hemman         2
A.   Vthsäde vthi gierdett   1                     3 1/5
       Vthi gierdeth               2                     3 1/5
       Vthi gierdeth               3                     3 2/5
B.    Såår vthi gierdeth       1                     3
       Vthi gierdeth               2                     4
       Vthi gierdeth               3                     3 3/5
A    Höö                                                                       30
B    Höö                                                                       30

Lapperedh frälzehemman   1

Vthsäde       4                                          2 4/5
vthi              5                                          3
gierdet         6                                          2 3/5
Höö                                                                              30

Alla haffwa tredingz
trääde och mulljordh,
skog och fiskiewatn vth
valdht

(Karttext:)

Scala ulnarum
Noore sundh
Engh
Engh
Hage
Wener lacus
Denna engh lyder Dilöö och Lapperudh till och haffva tegeskiffte tillsamman.
Lapperudh
Dillöö
Steglan skogz udde
Noor
Söder
Wener lacus