P1:Pärm insida


Reviderad 1810 hvarvid införde
chartorne blifvit teknade med signum x
                den 10 Januaru  Nils Gustaf Werming

Johan Bothvidsson Gyldensting
1642 års arbete, men blef
ej adlad förrän 1647 i (??)