P1:Register


(En del blyertsanteckningar och avbockningar har inte medtagits nedan.)

(Rubrik:) Register giordt den 26 november anno 1700

Härader                            Sochnar                            Byar                            Folio               Skatte
                                                                                                                                           Crono
                                                                                                                                            Frälse

Wassbo                            Hundkulla                         Armenneby                  1                     Skatte 1, Frälse 1
                                                                                 Paalstorp                     2                     Skatte 1
                                                                                 Puls engen                   2                     Frälse
                                                                                
Uggletorp                    3                     Skatte 1
                                         Giötlunda sochn
                                                                                  Blackekierr                 5                     Crono 1/4
                                                                                  Skuleboda                  5                      Crono 1/4
                                                                                  Träde                         6                      Skatte 1
                                                                                  Boagiärde                   6                      Skatte 1
                                                                                  Torpomma                  7                      Skatte 1
                                                                                  Lunna qvarnar             7                      2 stycken
                                                                                  Tunåhsen                     7
                                         Torsöö sochn
                                                                                   Lapperud                    9                      Frälse 1
                                                                                   Dillöö                          10                    Frälse 2
                                         Ekeskoug                           Krusa torp                  13                     Crono 1                         
                                                                                   Ulfstorp                       dito
                                                                                   Tomtåsa                      14                     Crono 1/4
                                                                                    Svenningstorp             15                     Crono  1/4
häradh                                 Moo sochn                        Gootorp                     16                     Skatte 1
                                                                                     Mooby                       17                     4 1/2 hemman
                                                                                     Norre Rud                  19                     Frälse 1
                                                                                     Rud                             dito                  Skatte 1
                                                                                     Lilla Rudh                    dito                  Frälse 1/4
                                                                                     Mooholm                     21                    Frälse 1
                                                                                     Mobbotorp                  22                    Skatte 1, frälse 1/2
                                            infd                                    Lillegården                   dito                  Crono 1/4
                                                                                      Krabb engen               23                     Frälse 1 1/2
                                                                                      Smedstorp                  dito
                                                                                      Tomptan                     dito
                                           Biörsäter socken                  Åsen                           25                     Frälse 5
                                           Fägred socken                     Lilla Stenkiälla             29                     Skatte 1
                                           Hofwa socken                     Hofwa by                    33                     8 hemman
                                          
Tiåfwa socken                     Tiåfwa kyrckioby        38                       katte 5,1 crono 1
                                           (Videwad)2                         och äng tegar till ??? ??? Marieholm3
Härader                     Sochner                    Byar                                     Fol nr                 Skatte
                                                                                                                                         crone
                                                                                                                                         frälse

Kinna härad               Wedomma socken    Löfås                                    43                     Skattetorp
                                                                 
Tomptan                                
                                                                  Sursacketorp
                                                                  Leerslickerna
                                                                  Bäntehultan                           45                     Skattetorp
                                                                  Nycklemossen
                                                                  Byslotterna
                                  Forsamma socken    Hämmingslättan                     47                     Skattetorp
                                                                  Komåssan
                                                                  Näfwerkiälla
                                                                  Berget
                                                                  Swarfwaretorpet                   48                     Skattetorp
                                                                  Äskiärr
                                   Lugnåås socken       Måns Tisteltorp                     51                     4
                                                                  Store Halfwarn
                                                                  Lilla Halfwarn
                                                                  Nils Tistels torp                     52                     Skatte Cronotorp
                                                                  Myggeberg
                                   Holmesta socken     Målaretorpet                         55                     Cronotorp
                                                                  Kiämpaslättan
                                                                  Abberud
                                                                  Bulseboda
                                                                  Bylsrud
                                                                  Stenhuggaretorp                    56                      Cronotorp
                                                                  Byrye Höök
                                                                  Swen Höök
                                                                  Stockholms bråtten
                                                                  Lilla Kiämpaslätt
                                                                  Brännebron                           59                       Skattetorp 4, Cronotorp 1
                                                                  Stora  Ringsåsen 
                                                                  Lilla Ringåsen                             
                                                                  Ringsbacken
                                                                  Anderstorp
                                                                  Jernbohult                             60
                                                                  Slottebrotten
                                                                  Börtehundarp                        45                       Skattetorp
                                    Ledsiö  sockn         Stengårds slätten                   63                       
                                                                  Sandbecken                                                     Cronotorp
Walla härad                 Skierfs sochn          Skålletorp sätärij                   67                       Frälse
                                                                  Stielckebo
                                    Eggby5 sochn         Högetorp med des diurgård   75
Wist härad                    Tangenäs gield infd Malma sätegård                    71
                                    och Malma sochn
Skånings                      Skara sochn            Diurgården wjd Skara           791 Härefter en eller två överstrukna  siffror eller bokstäver.
2 Detta tillskrivet med blyerts, troligen av annan hand ms.
3 Annan hand ms.
4 Här överstruket skatte crono ms
5 Eggby korrigerat från Wing ms