P1:Titelblad


Geometrisch charte book
öfwer åthskillige här och der afmätte
byar och hemman etc uthi
Wassboo
Kinna                  härader
Walla och
Wist
i
Skaraborgs lähn