P2:Översiktskarta(Rubrik:) Landtaffla Öffwer Gudhem Häradh Och alle dess Sochnar,
                                                   Skaraborgs Lähn(Karttext:)
 
Skånings Häradh På den sijdan.
Anåsen
Trästena
Hålmetårp
Walla Häradh På den sidan
Bristårp
Lönnen Lacus
Långåsen
Biärcka K[yrka]
Hornbårga
Brådde torp
Almöö
Lilla Boda
Fiälåckra
Stora Boda
Stora Timber Backa
Antr dijke
Sätuna
Tortan
Söderbärget af Bilingen
Lilla Timber Backa
Weeka
Dagznäs
Båletårp
Åketårp
Ubbaberg
Rea Siöö måsse
Hångersmåse
Ekorne Wallen.
Kåxtorp
Ingualstorp
Kiäringabo
Siälsbo
Ny Gård
Mellanskogen
Löckakullen
Hånger
Örkulla
Ebhålmen
Långe måse
Ryckla
Äspås
Lutorp
Brunom
Österengen
Ingatårp
Liustorp
Jutatårp
Hällatårp
---By
Bronäs
Smestårp
Håkentorp
Seletorp
Tårpa
Bil—rum
Karfberga
Pinan
Segersta
Smedztorpet
Richsäter
Bryngelstorp
Fornetorp
Lumen
Hålmengen
Ulstorp
Höga råek
Ugglum
Gudhem
Kullen
Hälestorp
Näss
Öija
Håketårp
Åsen
-lengårda
Åketorp
Waletorp
Ståletårp
Ubsala
Tunhem by och K[yrka]
Ambiörnetorp
Rösberga
Kiytsvatårp
Torstorp
Raglås
Åstorp
Röasken
Hulbergstårp
Bärga
Tåstårp
Valetårpa
Anhsatårp
Knupe
Bålltårp
Höga bärg
Drugstårp
Tårbiörnatårpa K[yrka] och by
Täffene
Bergh
Hålma
Uggle Käll
Wilske Häradh På den sijdan
Friggeråker
Friggeåker
Skreddare tårpet
Mariarp
Lilla dotårp
Bärgz Siöö
Mössebärgh
Storadotårp
Wijfalafloge  Sumpig puss
Bestorp
Tåstårp
Ballen
Stenskälla
Eskebroo Häradh
Här Tager Wartåffta Häradh Widh.
Falkiöpingz Stadh

(Andra sidan:)
Grijsestan
Sinns Siöö
Skule Klint
Trimsbacka
Kåkinds Häradh På den sijdan
Gåratorpet
Hästhagen
Råddene
Kårslijden
Redmatorp
Hökabärgh
Siöger Stad
Toringa
Purra torpet
Räfuäkulla
Kiörkobacka
Waraskius Torp
Erra Häll
Hälte Sten
Nolheden
Hagåsen
Tolsbacka
Prästetorpet
Tustorp
Utbotporpet
Ranstad
Lilla Borgguna
Stoora Borguna
background:yellow'>Bonna bärg
Bokatårp
Gemerstårp
Assaretårp
Knöllen
Stenstårp
Intakan
Gnete måse
Ingristtårp
Smedztårpet
Glas Mest[ar]e torpet
Seuetårp
Sundztårp
Stora Skogztårpen
Stomestårp
Ramstårp
Brea måse
Moskogen
Kiörketårp
Storadalla
Eslåsa
Måhöga
Bågrghatårp
Göckztårp
Liugum
Skogestårp
Syfra quarg
Häggetårp
FörfalletCapel
Krockztårp
Sturshult
Höstena
Ionstårp
Öråsen
Lenabärgh
Stenbroo Wadh
Här tager Wartåffta Häradh Widh.
Pusklarp
Reastårp


(Utanför kartbilden:)

Nota. Wil Wij FaleKiöpingz Stadh ähr een
Stoor Bruun, den åtskillier, Gudhenes,
Wartolffta, Frökiers och Wilska Härader
såsom Landtmätaren berättade.