P2:10


 
(Rubrik:)    
 
Notarum Explicat[io]
 
Håketorp ähr 2 Hemm[an]

                   Uthsäde till både gårdar                     29 3?20    24
                   Ensäde Suartmyllaiordh
 
                                 gierdet        11 9?10
                   Uthsäde i wreten   A  1 2?5                     13 4?5                         
                                 wreten   B  1?2                      
                         Höö                                                                12              
                  
                   Höö aff 3 Engeteghar
                   Specificerat fol[io] 6 och N[ummer]o
                   16.  Höö                                                         6

          2        Gunne i Haketorp Frelse    -1
                                 gierdet          6
                   Uthsäde i Wreten   B  1 1?10                        7 1?10                                 

                   på fol[io] 25 finnes afskiptat een
                   Åker obrukat till ofwanbe[mäl]te
                   gårdh N[ummer]o 15          2 1?10
                   Höö                                                                12
3               Ähr Een Åker lyder till Åhsen
Frelsse  Uthsäde                               1 3?20
 
förbe[mäl]te gårdar haffua Mu-
lebete Nödtorfftigt.
brenne marck ringha och finss
inga andra Leghenheter till
ofwanbe[mäl]te gårdarna.


(Karttext:)
                
Kiär och Moras
Hårdwalz Engh.
Hårdwalz Engh.
Gudhems Eghor
Uthmarcken
Skön Walz Engh.
Åszens Äghor