P2:101-102(Rubrik:)     Gudhems Häradt    Kyrketorpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                     Utsäde         Höö                                                                                                      Tunor          Lass
                                                                                                                       
 
                   Kyrketorp är 5 Hemman 
                   Utsäde till hele byn                            62          70                                          
                   Tredingz Träde Sand och Muliord
 
          1        Stompn Crone                       -1
                                      gierdet    A  1 4?5
                         Utsädet     gierdet    B  7                                16                                       
                                            gierdet    C  7 1?5
                         Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenge[r]         200

          2        Larss Swensonss Crone           - 2
                   gierdet    A  3
                         Utsäde i    gierdet    B  2                                 8 3?5           
                                            gierdet    C  3 3?5
                         Höö                                                                8
 
3               Anderss Arwesonss gård Crone  -½               gierdet    A  1 3?5
Utsäde i    gierdet    B  3                                8 3?5
                   gierdet    C  3 1?5
                                            wreten    F    4?5 Höö                                                                6

4               Skattegården ibiden Skatte    -1
                                            gierdet    C  5 2?5
                         Utsäde i    gierdet    D  4 1?2                    14 2?5   
                                            gierdet    E  1                               
                                            wreten    F  1 1?2
                   Höö                                                                16

5               Frelssegården ibidem      -1
                                            gierdet    C  2 2?5
                         Utsäde i    gierdet    D  6 1?5                    14 2?5   
                                            gierdet    E  6 4?5                         
                   Höö                                                                16
 
6               är en ängefiel Lyder till Jon Gund-
mundz gårdh i Öya   Höö                                 4
 
4 åkrar till Skattegården Specificerat fol:[io]
 
2 åkrar till Larss Swenss gård Specificerat 16    Folio
 
3 åkrar till Stompn Specificerat Folio
 
Förb[emäl]tt by hafwa mulebete notorftig
och finss inga andra Lägenheter till
Forb[emäl]tt By


(Karttext:)
                
Här möter Stemesstårpa ägor
Här möter Walltårpa ägor
Hård Wallz Engh
Skene Walz Engh med Tuffwor och sten uti
Hård Wallz Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh med Tuffwor och sten uti
Maa Engh
Hård Walz Engh
Öya ägor möta
Maa Engh
Uthmarken möter