P2:105-106(Rubrik:)     0                               1
                    Gudhems Häradt     Kyrketorpa Sochn


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
                   Öjja By ähr 10 Hemman 
                   Utsäde till hele Byn                            177 4?5    182                                      
                   Tredingzträde Sand och Mulio[rd]
 

          1        Jöns Jngmarsons gard Sk[atte]   -1
                                              gierdet    A  3
                         Utsäde i        gierdet    B  9                                16 4?5                                
                                              gierdet    C  4 4?5
                   Höö                                                                10
                         Humblegårdzstenge[r]         50

          2        Larss Månson ibidem Sk[atte]      -1              
                                              gierdet    A  7 1?2
                         Utsäde i        gierdet    B  8 1?5                           24 9?10     
                                              gierdet    C  9 1?5
                         Höö                                                          19
                   Humblegårdz Stänge[r]        200
 
3               Erick Anderson ibidem Cr[one] -1
                                            gierdet   A  3 3?10
                            Utsäde i  gierdet    B  7                                16 1?10
                                           gierdet    C  5 4?5
Höö                                                                30

4               Jon Gunnarsson i Bossgården Cr[one]        -1
                                            gierdet    A  5 4?5
                           Utsäde i    gierdet    B  7 3?5                        18         
                                            gierdet    C  4 1?5                         
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenge[r]         400

5               Gundmund i Bossgården Cr[ono]    -1
                                            gierdet    A  6 3?5
                           Utsäde i    gierdet    B  9 1?5                        21 4?5   
                                            gierdet    C  6                               
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenge[r]         400
 
6               Andersz Jngmarson i Klostergården C[rono]   -1
                                            gierdet    A  4 1?5
                           Utsäde i    gierdet    B  3 4?5                        11 2?5   
                                            giärdit     C  3 2?5                         
                   Höö                                                                8
 
7               Brogården Crone           -1
                                            gierdet    A  4 1?5
                           Utsäde i    gierdet    B  6 1?5                        15 1?5   
                                            gierdet    C  4 3?5                         
                   Höö                                                                16
 
8               Vngagården Skatte         -1
                                            gierdet    A   6
                           Utsäde i    gierdet    B  8 4?5                        26 3?5   
                                            gierdet    C  11 4?5                       
                   Höö                                                                25
 
9               Hedagården Crone                -1
                                            gierdet    A  3 3?5
                         Utsäde i      gierdet    B  6 2?5                        16         
                                            gierdet    C  4 1?2                         
                                            wreten    D  1 1?2
                   Höö                                                                20
 
10           Tompten Frelse                     -1?2
                                            gierdet    A 
                         Utsäde i      gierdet    B  1 2?5                        3 3?5      
                                            gierdet    C  2 1?5                         
                   Höö                                                                4
 
11        är 4 åkrar  Lyda till Kyrketorp
            Skattegården Utsäde folio No 4  101              2 1?5
 
12        är Tuå åkrar  Lyda till Larss Swens
            gård i Kyrketorp  Utsäde                  4?5
 
13        är 3 åkrar  Lyda till Stompn i Kyr-
            ketorp Utsäde No 1 folio 101           4 2?5
 

(Särskild ruta:)
 
En Engefiell till Jon Gunmundz
gårdh Specificerat Folio  Höö  4 Lass
101 No 6
 
Mulebete nötorfftigh och finss inga
andra Legenheter till byn


(Karttext:)
                
Måss Engh
Sten Walz Engh
Tuffwig Stag walz Engh
Här möter Kyrketorpa ägor
Tuffwigh Stagwalz Engh
Tuffwigh Stagwalz Engh
Här möter Sigerstads Ägor
Uth narckan möter
Hård walz Engh
Hård Walz Engh
Sanck Maa Engh
Måss walz Engh
Onytig måsse
Träsk och Moras
Här möter Åstårpa Ägor