P2:109-110(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Höstena Sochn

Notarum Explicatio                                             T[unno]r     Lass
                                                                                                                       
 
Reastorp är 5 Hemman 
                   Utsäde till hele Byn                            103 1?10  64                                         
                   Tredingz träde sand och muliordh
 
          1        Jon Jonson ibidem Crone   -½
                                      gierdet    A  6 3?5
                         Utsäde i    gierdet    B  4 3?10                                           17 2?5                                          
                                            gierdet    C  6 1?2
                         Höö                                                                8

          2        Tore ibidem Frelse              - 1?2
                                      gierdet    A  5 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B  6 9?10                         18 3?5        
                                            gierdet    C  6 1?2
                         Höö                                                                16
 
3               Hans i bidem Skatte       -½               gierdet    A  3 4?5
Utsäde i    gierdet    B  2 1?2                          10 1?10
                   gierdet    C  3 4?5 Höö                                                                8

4               Tore ibidem Crone         -1
                                            gierdet    A  4 3?10
                         Utsäde i    gierdet    B  5 3?5                    14 1?2   
                                            gierdet    C  4 3?5                         
                   Höö                                                                10

5               Pär Smed ibidem Frelse  -1
                                            gierdet    A  8 4?5
                         Utsäde i    gierdet    B  8                        28 3?10 
                                            gierdet    C  11 1?2                       
                   Höö                                                                12
 
6               Pucklarp Crone                     -1
                                            gierdet    B  3 1?2
                         Utsede i    gierdet    D  5 3?5                    14 1?5   
                                            gierdet    E  5 1?10                       
                   Höö                                                                10
 
                   Desse Hemman haffua huar
                   sin Engz tegh widh Flittorph
                   I Wartoffta Häredt


(Karttext:)
                
Högsteena Bys egor mööta
Hård Wals Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
Reastorp
Skene Walz Engh
Träsk och Moras
Flittorpa ägor
Hård Walz Engh
Törestorpa Ägor
Hård Walz Engh
Tijerpa Ägor