P2:113(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Höstena Sochn

Notarum Explicatio                                                   Höö
                                                                                                     T[unno]r   Lass
                                                                                                                       
                   Ahnfastorp skatte                  -1
                   Utsäde  alz                                        36          32                                          
                   Tredingz träde sug och miäla
                   iordh
 
                                       gierdet    A                                      11 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B                                      12 4?5                                
                                            gierdet    C                            11 1?5
                                            wreten   O
                         Höö                                                                30
                   Quarn gångande höst och wår

          D       Ähr en åker rentar 1?2  L[ispund] Smör
                   Uthsäde                                            4?5
 
                   Förbemälte Hemman haffwer
                   Mulebete nötorfftigh och finss
                   inga andra Lagenheter.

2   är en Cronängh Höö                                        2

(Karttext:)
                
Her möter Öija ägor
Her möter Uthmarken
Her möter Åstorpa ägor
Träsk och Morass
Hård Walz Engh
Skion walz Engh
Maa Engh
Måss Engh
Sken Walz Engh
Här möter Flijtorpa Ägor