P2:114(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Höstena Sochn

Notarum Explicatio                                             Utsäde    
                                                                                                     T[unno]r  
                                                                                                                       
 
                   Höstena By är 15 Hemman 
                   Utsäde till hele byn                            240        297                                       
                   Tredingz träde Sandmylla och myc-
                   ket hallegrundhiord
 
          1        Pukagården Crone                -1
                                      gierdet    A  3 4?5
                         Utsäde i    gierdet    B  4                                13                                       
                                            gierdet    C  5 1?5
                         Höö                                                                16

          2        Twillingzgården Skate            -1
                                      gierdet    A  8 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  3 1?5                           25 1?10      
                                            gierdet    C  13 1?2
                         Höö                                                                40
                   Humblegårdz stenge[r]        300
 
3               Backegården  Crone             -1               gierdet    A  3 2?5
Uthsäde i  gierdet   B  2 1?5                          9 7?10
                   gierdet    C  4 1?10 Höö                                                                8

4               Anders Larssons gård  Cro[ne]    -1
                                            gierdet    A  1 4?5
                         Utsädet     gierdet    B  2 4?5                     9 2?5      
                                            gierdet    C  4 4?5                         
                   Höö                                                                12

5               Stutagården Skatte                   -1
                                            gierdet    A  4 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  4 3?10                  14 7?10 
                                            gierdet    C  6                               
                   Höö                                                                16
 
6               Sånegården  Skatte                  -1
                                            gierdet    A  5 3?10
                         Utsäde i    gierdet    B  3 2?5                    11 1?5   
                                            gierdet    C  2 1?2                         
                   Höö                                                                8
 
7               Kellaregården Crone                -1
                                            gierdet    A  5
                                            gierdet    B  2 2?5                     11 9?10 
                                            gierdet    C  4 1?2                         
                   Höö                                                                16
 
8               Klockaretompten  Crone         -1
                                            gierdet    A  1 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B   2?5                       3 4?5      
                                            gierdet    C  2 1?5                         
                   Höö                                                                2
                   Humblegårdzstenger            200
 
9               Oluff Såness gårdh Crone        -1
                                            gierdet    A  4 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  3 1?10                  16 3?10 
                                            gierdet    C  8 4?5                         
                   Höö                                                                16
 
10           Stompn Crone                         -1
                                            gierdet    A  6
                         Utsäde i    gierdet    B  3                        17 2?5   
                                            gierdet    C  8 2?5                         
                   Höö                                                                20
 
11           Hallagården  Skatte                  -1
                                            gierdet    A  6 3?5
                         Utsäde i    gierdet    B  5                        24 1?5   
                                            gierdet    C  12 3?5                       
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenge[r]  öde
 
12           Oluff Hämmanss gård Sk[atte]   -1
                                            gierdet    A  7
                         Utsäde i    gierdet    B  2 3?5                    15 2?5   
                                            gierdet    C  5 4?5                         
                   Höö                                                                40
 
13           Par Anderssons gård Skat[te]     -1
                                            gierdet    A  8 4?5
                         Utsäde i    gierdet    B  5 1?2                    21 4?5   
                                            gierdet    C  7 1?2                         
                   Höö                                                                28
 
14           Måns Sånessons gård           Bogården  Frelse                       -1
                                            gierdet    A  7
                                            gierdet    B  6                        23         
                                            gierdet    C    10                            
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdzstenger            1000
 
15           Oluff Jönssonss gård Fr[älse]      -1
                                            gierdet    A  9 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B  4                        19 3?5   
                                            gierdet    C  6 2?5                         
                   Höö                                                                25
                   Humblegårdz s[tenger]        600
 
16           Är tuå Åkrar till
                   Quarn gården  Utsäde                       3 1?2
 
                   Förb[emäl]tt  by haffwa mule-
                   bete nötorfftigh på Lena
                   bergh
 


(Karttext:)
                
Sten Walz Engh
Tuffvigh och Stenig Sken Walz Engh
Tuffwigh maa engh
Maa Engh
Höstena  By
Måss Engh
Tuffwigh Måss Engh
Sken Walz Engh
Tuffwigh småå Starbortz Eng
Här möta Ahnfastårpa ägor
Maa Engh
Tuffwigh Sken Walz Engh
Hårdh Wals Engh
Hård Wals Engh
Sken Walz Engh
Uthmarken möter
Här möter Reastorpa ägor
Flytårpa ägor möta