P2:12-13(Rubrik:)     Gudhems Härad                Gudhemma Sochen
                    Notarum Explicatio
 
Forentorp Crone                 - 1
                  
                                 brukat
                                            gierdet       A   9 4?5                                          
                                               B  7 1?2                
                                               C                          33 4?5
                         Uthsäde i obrukat
                                 gierdet       A    9?10
                                                               B  4 3?5
                                                               C  15 1?2
                   Höö                                                                100
          D       En Engh lyder till Gudhems
                   gårdh Fol[io] 30 och N[umme]r 1                   6
                   Tredingssträde, Uthwaldh godh
                   och bärande iordh.

                   Mulebete och skogh Nötorf-
                   tigdt och finss inga andra
                   Leghenheter till förbe[mäl]te gårdh.

             E          Ähr Squalteqwarn gåår Höst och Wåhr.

(Karttext:)
                
Mull och Sandjord
Uthmarcken
Betz hage
Ladugården
Kålg[ård]
Trägård
Mull och Sandjord.
Hård Walz Engh
Kartbergia Eghor
Backe
Skön Walz Engh
Lundz Eghor
Eke skogh
Förfallen Dam
Gudhems Eghor möta
Skön Walz Engh
Tunhems Eghor