P2:123(Rubrik:)    


(Karttext:)
                
Detta ähr ochså Pastoris ägor och Eng uthi Stora Dahla.
Busk Engh
Hård Walz Engh
Hård Walls Engh
Busk Engh
Tuffuigh Hårdh Walz Engh