P2:125-126(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Borguna Sochen

Notarum Explicatio                                             Utsäde       Höö
                                                                                                     T[unno]r   Lass
                                                                                                                       
 
                   Vbbetorp ähr två Hemman 
                   Frelse gården ähr inte affmätt
                   Tredingzträde, sand och swartmylla
                   iordh
 
                   Håkon Erson j Vbbetorp Cron[e]   -1
                                      gierdet    A  5 3?10
                         Utsäde i    gierdet    B  5 3?10                        17 3?5                                
                                            gierdet    C  7
                         Höö                                                                20
                   Humblegårdzstänger            800
 
                   Mulebete Nödtorfftigt och
                   finnes inga andra Leghenheter
                   till förbe[mäl]te Hemman.


(Karttext:)
                
Sken Walz Engh
Sanck Tuff Engh
Sken Walz Engh
Här Emellan ähr Frelsegårdens äghor belägna
Hård Måss Engh
Skene Walz Engh