P2:128
(Karttext:)
                
Tuffwigh och Stenigh Hårdwalz Engh
Sken Walz Eng
Hård Walz Eng
Her Emellan ähra Borgunna Ägor Berlägna. på alla sijdor och lyda desse
engefiellar till Assartorpa by som fins fol[io] 129 och der Utij Höet inrächnadt.
Skene walz Engh
Måss Engh