P2:129-130(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Borguna Sochn

Notarum Explicatio                                             Uts[äde]     Höö
                                                                                                     T[unno]r   Lass
                                                                                                                       
 
                   Aszoratorp ähr 2 Hemman 
                   Utsäde till båda gårdarna                   40          30                                          
                   Tredingz träde Sand och Muliordh
                  
          1        Halffwår Brantz gårdh Cro[no]   -1
                                      gierdet    A  6 1?10
                         Utsäde i    gierdet    B  3 1?10                        20                                       
                                            gierdet    C  8 1?5
                                            gierdet    D  2 1?2
                         Höö                                                                15

          2        Halffward Brantz gård Crone  -1
                   gierdet    A  6 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B  3 1?5                           20              
                                            gierdet    C  8 1?5
                                            gierdet    D  2 1?2
                         Höö                                                                15
 
                   Mulebete gåt Brennemark
                   Nötorftigh och finss inga andra
                   Lägenheter till förb[emäl]te Hemman
                        


(Karttext:)
                
Enebacke
Borguna ägor
Borguna ägor
Borguna ägor
Maa Engh
Ene Backe
Maa Engh
Uthmark
Här Emellan är Frelse ägor belägna
Ubbetorpz ägor
Skene Walz Engh
Stagwalz Engh
Sken walz Engh