P2:131(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Borguna Sochn

Notarum Explicatio                                             Ut[säde]     Höö
                                                                                                     T[unno]r   Lass
                                                                                                                       
 
                   Gimersstorp Skatte                  -1
                   Utsäde alz                                         20 1?5                          
                   Tredingzträde sandmylla
                   och sugiordh.
 
                                      giärdet    A                                      4 1?5
                         Utsäde i    giärdet    B                                     8                                         
                                            giärdet   C                                     8
                         Höö                                                                30
                   Quarn gångande höst och
                   wår Mulebete gåt Bren-
                   nemarck nötorfftigh och
                   finss inga andra Lägen-
                   heter till förb[emäl]te Hemman(Karttext:)
                
Här möter Rijemie Måsse
Måss Engh
Maa Engh
Hård Walls Engh
Hård Wallz Engh
Maa Engh
Maa Engh
Maa Engh
Maa Engh
Här Möter Intakans Ägor
Hård Walz Engh
Uthmarken möter