P2:133-134(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Borguna Sochen


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
                   Borguna By ähr 31 Hemm[an]
Frelsegårdarna ähre inte aff-
                   mätta Utsäde till dee gårdarna som
                   affmätta ähre                                     186 1?10  452
                   Tredingzträde sand och muliordh
 
          1        Jon Olufssons gård Skatte        -1
                                      gierdet    A  10
                         Uthsäde i  gierdet    B  8 3?5                          26 3?5                                
                                            gierdet    C  8
                         Höö                                                                50
                   Humblegårdzstenger           

          2        Erick Nilssons gård  Skatte      -1
                                      gierdet    A  5 9?10
                         Uthsäde i  gierdet    B  5 2?5                           18 9?10      
                                            gierdet    C  7 3?5
                         Höö                                                                60
                   Humblegårdzstenger           
 
3               Stompen Crone                       -1               gierdet    A  12
Uthsäde i  gierdet    B  9                                28 1?5
                   gierdet    C  7 1?5 Höö                                                                80 Humblegårdstenger

4               Kierregården  Crone                -1
                                            gierdet    A  3 1?2
                         Uthsäde i gierdet    B  2 4?5                    10 9?10 
                                            gierdet    C  4 3?5                         
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdstenger

5               Änckan Ibidem Crone             -1
                                            gierdet    A  3
                         Uthsäde    gierdet    B  1 3?5                    8 3?5      
                                            gierdet    C  4                               
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdstenger
 
Fol 134
 
          6        Anders Olufssons gård  Crone   -1
                                 gierdet  A  2 1?2
                         Uthsäde i gierdet    B  3 1?5                    7 9?10    
                                            gierdet    C  2                               
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdstänger
 
7               Månss Siggesson i bidem Crone   -1
                                            gierdet    A  8
                         Uthsäde i gierdet    B  5 2?5                    18 2?5   
                                            gierdet    C  5                               
                   Höö                                                                40
                   Humblegårdstänger 400
 
8               Nils Bencktssons gård Crone       -1
                                            gierdet    A  5 1?5
                         Uthsäde    gierdet    B  4 3?5                    12 3?5   
                                            gierdet    C  2 3?5                         
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdstenger
 
9               Klockare tompten Crone         -1/8
                         Uthsäde alss giärde  2 4?5                   2 4?5      
                   Höö                                                                16
                   Humblegårdstänger
 
10           Lars Olufssons gård Crone       -1/2
                                            gierdet    A  3 4?5
                         Uthsäde i gierdet    B  5 1?5                    13         
                                            gierdet    C  4                               
                   Höö                                                                20
                   Humblegårdzstänger
 
11           Jon Trulss gård  Crone             -1/2
                                            gierdet    A  6
                         Uthsäde i gierdet    B  9                        19         
                                            gierdet    C  4                               
                   Höö                                                                40
                   Humblegårdstenger
 
Fol 133
 
12           Nils Tysks gårdh  Crone -½
                                            gierdet    A  2 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  2 1?5                    7 1?5      
                                            gierdet    C  2 3?5                         
                   Höö                                                                16
                   Humblegårdstenger
 
13           Jonss i Östergården Skatte                                      -1
                                            gierdet    A  3
                         Uthsäde i  gierdet   B  5                        12 2?5   
                                            gierdet    C   4 2?5                        
                   Höö                                                                30
                   Humblegårdstenger
 
                   Mulebete och bränne-
                   marck nödtorftigdt
                   och finss inga andra
                   Leghenheter till förbe[mäl]te
                   by
 


(Karttext:)
                
Här Emellan ähre Frelse gårdarnas äghor belägna