P2:14(Rubrik:)     Gudhemma Sochen Notarum Exp[licatio]

             1               Pinan Crone gräsgällare Rentar smör                            1 Lispund
                   Uthsäde                                            2 4? 5                                  
                         Höö                                                                3                
 
          2        Vnderrudh Crone                -1
                                 giärdet       4 4/5                   
                   Uthsäde i wreten    A  1 4?5                          8 4?5
                                 obrukat       2 1?5                    
                   Höö                                                                12
         
          3        Lund Crone                        -1
                   Uthsäde alss                                      10 4?5
                         Höö                                                                16
                   Humblegårdstenger       300

                   Quaren gångande
                   Höst och Wår.
                   Brennemarck och
                   Mulebete nödtorf-
                   tigdt och finss inga
                   andra leghenheter
                   till förbe[mäl]te Hemma-
                   nen att förbättra.

(Karttext:)
                
Skön Walz Engh
Forentorpa Eghor möta på denne sidan
Utmarcken
Hård Walz Engh
Skön Walz Engh
Skön Walz Engh
Gudhems Eghor