P2:142-143b(Rubrik:)     Gudhems Häradt    Siogersta Sochen


Notarum Explicatio
 
                   Siogersta By ähr 11 Hemman                Utsäde         Höö                          Frälsegårdarna ähre intet                           Tun[no]r     Lass
                         afmätta men än 4 CroneHemman                           
                   Tredingzträde sand och muliordh
                   Uthsäde till all 4 Hemman                  118 1?2    90                                         
                    
                  
          1        Pastoris gårdh  Crone              -1
                                      gierdet    A  17 1?5
                         Utsäde i    gierdet    B  17 3?10                      50 2?5                                
                                            gierdet    C  15 9?10
                         Höö                                                                40
                   Humblegårdzstenger            800

          2        Anders Margskin i Bisgården   
                   Crone                                      -1
                                      gierdet    A  10 3?5
                         Uthsäde i  gierdet    B  6 2?5                           29 3?10      
                                            gierdet    C  12 3?10
                         Höö                                                                20
                   Humblegårdzstenger            400
 
3               Vdder i Bisgården Crone         -1
                               gierd[e]t A  10 3?5
              Utsäde i    gierdet    B  6 2?5                          29 3?10
                               gierdet    C  12 9?10
                 Höö                                                                20
                 Humblegårdzstenger            600
 
4               Månss i Kättagården Crone      -½
                                            gierdet    A  3 2?5
                         Utsäde i    gierdet    B  3 3?10                  9 1?2      
                                            gierdet    C  2 4?5                         
                   Höö                                                                10
 
                   Brennemarck nötorfftigh
                   Fiskewatten inte och Mulebete godt
 


(Karttext:)
                
Här möter Hökabergz eghor
Här Emellan ähre Frälse äghorna belägne
Här Emellan ähre Frälse äghorna belägne
Uthmarken möter
Hård Walz Engh
Skön walz Engh
Här Emellan ähre Frälse äghorna belägne
Hård Walz Engh