P2:145(Rubrik:)     Siogerstaa Sochen


Notarum Explicatio
                                                                                                                       
                   Remetorp ähr 3 Hemman
                   Frelssegårdarna ähr inte af-
                   mätta
                   Tredingzträde sand och
                   moiordh
                  
                   Jon i Madå gården Crone         -1
                                      gierdet    A  5 1?10
                         Utsäde i    gierdet    B  4 1?10                        13 1?5                                
                                            gierdet    C  3
                                            wreten    D  1      
                         Höö                                                                8
                   Humblegårdzstänger            200
 
                   Mulebete litet och finss
                   inga andra leghenheter till
                   förbe[mäl]te Hemman.
 


(Karttext:)
                
Sken Walz Eng
Här Emellan ähre Frelsse Äghorna Belägne
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh
Hård Walz Engh