P2:148(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Siogersta Sochen


Notarum Explicatio
                                                                                                     Utsäde         Höö                                                                                                      t[unno]r      Lass
                                                                                                                       
                   Finnes torp Crone                    -½ 
                   Tredingzträde sandh och
                         Leriordh
                   Utsäde alss                                      
                   Hö            giärdet    A  2 3?5
                         Utsäde i    giärdet    B  1 1?10                        4 1?10                                 
                                            giärdet    C  7?10  
                         Höö                                                                12
                  
                         Mulebete got Nödtorf-
                   tigh tarfweskogh och
                   finss inga andra leghen-
                   heter till förbe[mäl]te Hemman(Karttext:)
                
Uthmarken på denne sidan
Här möter Karstorpa Eghor