P2:15-16(Rubrik:)     Gudhems Häradt     Gudhemma Sochen

Notarum Explicatio

                   Hålmenghen ähr Sex Hemman
                   Uthsäde till Hele Byn                         52 7? 10    60
                   Ensäde suartmylla och Hellegrund iord
         
          3        Östre gården Crone            -1
                                 brukat         4 1?5                                                     
                   Uthsäde   obrukatt     1 9?10                  6 1?10    
                   Höö                                                                8                
                   5 Wretar A obrukat åker                   1 4? 5
 
             4        Pine Gården Crone             -1
                                 brukat           1?2        
                   Uthsäde    obrukat       3 2?5                          6 1?10
                                 Wreten   B   2 1/5                                 
                   Höö                                                                8

          5        Karta gården Crone            - 1         
                                 giärdet brukat  4 3?10                 
                   Uthsäde   gierdet obrukat 2 3/10              9 1?2
                                            wreten brukat     1 3/5
                                            Wreten obrukat  1 3?10
                   Höö                                                                10
 
          6        Store gården Crone             - 1
                                          brukat           16 7?10
                         Uthsäde    obrukat       5 1/2                         22 4? 10
                                          wreten      W 7/10                           
                       Höö                                                                20
 
          7        Tåå gården Crone               - 1
                                            obrukat       2 1? 5
                         Uthsäde    wreten    W 1 3? 10                       3 1? 2
                       Höö                                                                10
 
          8        Tompten Skatte                  -1
                                            brukat          4?5                       
                         Uthsäde    obrukat       2 1?5                          3
                         Höö                                                                4
                  
 
          9        Kullän Crone                      - 1
                   Uthsäde alss                                     13 1?5
                         Höö                                                                20
                                                         
        10           Ähr en åker till Stompen i Gud-
                       hem Spec: Fol[io] 19  Uthsäde         1
          
        11           Ähr en Åker till Gamblegården
                       i Gudhim Spec: Fol[io] 19 1? 2    
    
        12           En Wret till Gamelssgården
                       Uthsäde                                                           1? 2
         
         13          En åker till Gamelszgarden
                       Vthsäde                                                            1/3

          14        Två Åkrar till Oluffssgården           Specificerat Fol[io] 19 N[umer]o 7          1 2? 5  
        
         15      Två Åkrar till Stompen Spec[ificerat] fol[io] 19    1 3? 10
 

                   Ambiornatorp ähr 2 Hemman
                   Uthsäde till båda gårdarna                 32 1? 2
                   Ensäde Swartmylla och Hellegrund
                   Åker
1        Skattegården Skatte            - 1
          Uthsäde                                            17           
          Höö                                                             16
          2 Åkrar wedh Gudhem Not[erat] fol[io]          
           19 N[umer]o 10  Uthsäde                2
2       Crone Gården Crone          - 1
         Uthsäde                                            15 1? 2                   
         Höö                                                             16
        1 Åker wedh Gudhem Note[rat] fol[io] 19
        N[umer]o 11                                   1 1?2

Mulebete nödtorfftigdt och
finss inga andra leghenheter
till förbe[mäl]te by.


(Karttext:)
                
Här möter Uthmarcken
Maa Engh
Hård Walz Engh.
Skön Walz Engh
På denne sidan möter Gudhims äghor
Hård Walz Engh medh Ekeskogh
Maa Engh.